top of page

Algemene Voorwaarden 2021-2022

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Atelier Dominique, Albatrosweg 7, 1826 KE te ALKMAAR.

Artikel 1;

Definities;

 1. Opdrachtgever; de klant die zich verbindt aan de opgegeven cursus(sen)

 2. Opdrachtnemer; Atelier Dominique in de Persoon van Dominique Dubois-Veenhuis

 3. De Locatie; Zoals in de bevestiging van het aangaan van de cursus of Workshop wordt aangegeven.  

Artikel 2.

De Cursussen;

 1. Tekenen en Schilderen; in de breedste zin van de definitie, zowel voor beginners als gevorderden.

 2. Beeldhouwen met zachte steensoorten, zoals Speksteen, Albast, Serpentijn, Seleniet, of ander steensoorten niet harder dan 3 Mohr*, voor zowel beginners als gevorderden.

 3. Kinderactiviteiten, zoals op de website www.atelierdominique.nl staat omschreven.

 4. Workshops; zie ook hier het aanbod van de website.

 5. Creative Strippenkaart, zie website

Artikel 3

Betaling van cursusgeld.

 1. Bij inschrijving dient € 25,= aanbetaald te worden. Na ontvangst krijgt u een bevestiging, en wordt dit bedrag in mindering gebracht op het totaal bedrag van de cursus.

 2. Restant cursusgeld wordt uiterlijk één week (7 dagen) voor aanvang van de cursus overgemaakt op IBAN nummer welke op de factuur staat aangegeven.

 3. Gespreide betaling is mogelijk in 2 termijnen, waarvan bij de laatste termijn de inschrijving van € 25,= in mindering gebracht wordt. U dient dit wel vooraf kenbaar te maken.

 4. “Strippenkaart” Het is mogelijk voor het cursusbedrag een strippen arrangement te nemen zie website.

Betaling van Workshops.

 1. Bij inschrijving dient 50% van het volledige bedrag te worden voldaan.

 2.  U ontvang een betaalbewijs welke toegang verleend tot de workshop.

 3. Het resterende bedrag wordt betaald vóór aanvang van de workshop, door middel van overschrijving per bank, “Tikkie” of contante betaling.

Artikel 4.

 1. Annuleringen door klant.

 1. Bij annulering van de klant, tot 1 week voor aanvang van de cursus, blijft het inschrijfgeld staan totdat de volgende cursus start.

 2. Tussentijds annuleren, alleen in noodzakelijke gevallen zoals ziekte, overmacht of ongevallen, worden de niet genoten cursusdagen kosteloos verplaatst naar een volgende cursus, of kunnen op een ander tijdstip ingehaald worden.

 3. Indien de cursus gestart is kan géén restitutie van cursusgeld of deel daarvan plaatsvinden.

 4. Annuleringen van Atelier;

 5. Bij onvoldoende deelname (minimaal 6 deelnemers) zal uiterlijk een week voor aanvang, géén cursus op locatie (buurt of wijkcentrum) plaatsvinden, en wordt in overleg met de deelnemers naar een latere datum verschoven.

 6. Bij ziekte of overmacht zullen niet gegeven cursusdata in overleg verschoven worden naar een latere datum.

 7. Bij calamiteiten ten aanzien van de cursuslocatie, zal binnen een week een andere cursuslocatie bekend gemaakt worden, waardoor de cursus geen onderhevig ongemak ondervindt.

Artikel 5

Verlengen van cursussen

 1. Indien een deelnemer na één cursus wil verlengen voor een volgende cursus, geeft hij/zij dit aan door, en stort wederom € 25,=, welke in mindering wordt gebracht zoals in artikel 3.1 vermeld staat.

 2. Deelnemers die willen verlengen genieten voorrang op nieuwe cursisten.

bottom of page